Kinderoppasdienst

Kinderoppasdienst Lendelede gaat digitaal

Ook wij stappen over op het digitaal oppassysteem van de gezinsbond.

Op zoek naar een oppas ?
Wil je gaan oppassen bij jonge kinderen ?
Registreer je nu op www.kinderoppasdienst.be

Voor vragen en/of problemen kan je steeds terecht bij kodlendelede@gmail.com of 0477/269.030

Anne-Sophie, Barbara, Joke en Kim, KOD verantwoordelijken

Doelstelling
De kinderoppasdienst geeft ouders met kleine kinderen de kans om ontspanning te nemen, boodschappen te doen, familiale en andere verplichtingen na te komen, kortom van huis weg zijn terwijl de kinderen in goede handen zijn. Een plaatselijke coördinator bemiddelt vrijwillig en belangeloos tussen ouders die babysit wensen en kanditaat-babysitters, zorgvuldig geselecteerd en zo goed mogelijk geschoold. De oppassers zijn geen personeelsleden nog aangestelden van de Bond. Zij verrichten hun taak op vrijwillige basis na aanvaarding door het gezin. Het zijn meestal studerende jongeren, met beperkingen van dien : tijdens examenperiodes en op schooldagen overdag is het niet altijd mogelijk aan een vraag te voldoen. Voor een vlot verloop van de dienst is een goede samenwerking en verstandhouding tussen gezinnen, coördinator en babysitter noodzakelijk. De coördinator heeft het recht een prestatie te weigeren aan aanvragers die zich niet aan de afspraken houden.

Afspraken
Een kinderoppas komt op de kinderen passen en doet geen huishoudelijk werk. Wat met de coördinator is afgesproken, wordt nageleefd : halen en terugbrengen, uren, tarief ... Een babysit is er om op eigen kinderen van een gezin te passen. Indien er andere kinderen bij zijn, moet de coördinator van tevoren verwittigd worden. Zorg voor een kleine versnapering, een drankje, een beetje comfort en warmte, een behoorlijke slaapgelegenheid. Een nieuwe afspraak met de babysit maakt u alleen via de coördinator. Maak uw opmerkingen over de babysitter over aan de plaatselijke coördinator.

Verzekering
De BGJG zijn vertegenwoordigers en aangestelden kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die een babysit door zijn fout zou berokkenen, noch voor de schade die hem kan overkomen. Dit belet niet dat, dankzij de prijs die u betaalt voor het kinderoppasboekje, een verzekering is afgesloten, die, binnen de grenzen en modaliteiten van de polis, volgende risico's dekt :
Burgerlijke aansprakelijkheid van de babysit en de kinderen
Lichamelijke en materiële schade door de oppas geleden tijdens en op weg naar en van de prestatie t.g.v. een ongeval
Verwittig bij schadegeval onmiddellijk de coördinator.

Tarief
Kinderoppasboekje voor 5 prestaties voor leden van de Gezinsbond: € 7,5 (dekt verzekering burgelijke aansprakelijkheid)

Kinderoppas
Eén uurtarief : 4 €/uur
Overnachting (van 22u tot 8u s'morgens): 20 €
Minimumtarief : 8 €
Een begonnen uur geldt als een volledig uur.
Het totaal bedrag wordt rechtstreeks aan de babysit betaald. Na afloop van de prestatie vult u steeds een briefje uit het kinderoppasboekje in : één exemplaar houdt u bij, het andere is voor de babysit.
Niet-leden kunnen geen beroep doen op de kinderoppasdienst tenzij ze eerst lid van de Gezinsbond worden.

Wat de babysit moet weten
de plaats van koelkast, zekeringenkast, thermostaat, EHBO-kistje, toilet en badkamer
waar je te bereiken bent en wie in geval van nood dient verwittigd (een lijst met telefoonnummers is erg handig)
of de kinderen nog moeten eten en wanneer ze naar bed moeten
of er soms medicatie moet gegeven worden (leg goed uit!)
de bediening van radio, tv, verwarming ...
en nog
maak voor de baby reservefles klaar ( mocht er een ongelukje gebeuren)
toon waar reservekleren en - beddengoed liggen
sluit huisdieren (honden) in een afzonderlijke ruimte op