Reductiekaarten

Verantwoordelijke voor Lendelede

DEBRABANDERE Gudrun, Winkelsestraat 58a 8860 Lendelede - Tel. : 051/31.63.67 (gudrun.debrabandere@telenet.be)
Reductiekaarten te bekomen iedere werkdag tot 18 uur en op zaterdagvoormiddag

Wie heeft recht op reductiekaarten ?

Alle gezinnen die lid zijn van de Gezinsbond.
Alle gezinnen die minstens 3 kinderen hebben of ooit gehad hebben (door huwelijk, samenwoning, wettelijke adoptie, erkenning, afstamming van ambtwege bij vonnis).
Kinderen met een handicap van tenminste 66% tellen bij definitie dubbel.

Hoe moet men deze kaarten aanvragen ?

Voor de ouders volstaat het uw nummer van uw oude kaart door te geven.
Voor de kinderen geeft u gewoon hun naam en geboortedatum door en de kinderen die ouder zijn dan 18 jaar moet u ook een attest bezorgen dat ze nog schoolplichtig zijn of een attest van het kinderbijslagfonds.
De prijs is € 6 voor het hele gezin.

Mensen die geen recht hebben op de reductiekaarten kunnen wel een van de volgende passen bekomen :

  • Go pass

Voor jongeren minder dan 26 jaar, te gebruiken tussen twee Belgische stations.
Prijs : € 53, je ontvangt 5% op de spaarkaart.
Geldigheid : twaalf maanden vanaf de eerste gebruiksdatum voor tien enkele reizen in tweede klas.

  • Rail pass

Kan door iedereen worden gebruikt tussen twee Belgische stations.
Prijs in tweede klas : € 83, je ontvangt 5% op de spaarkaart.
Geldigheid : De pass is geldig voor tien enkele reizen en dus overdraagbaar.

  • Lijnkaarten (10 ritten)

Prijs: €16
10% Spaarkorting

  • GSM Kaarten

Prijs: €15
Proximus: 4% korting
Orange: 4% korting
Base: 4% korting
Via de spaarkaart

  • Bioscooptickets

Kinepolistickets: €11,30
€2 korting via de spaarkaart

Tickets voor cinema Roeselare: € 7.5

Bonnenboekje Roeselare

Bij Els Lagae 051/31.52.00 na 18.00 uur