Gosa

De Gezinsbond wil er zijn voor gezinnen in verschillende levensfasen.
De Grootouders- en Seniorenactie (GOSA) heeft hierbij haar eigen opdracht.
GOSA richt zich tot gezinnen van wie de kinderen de deur uit zijn, maar wil er
uiteraard ook zijn voor gezinnen waarin een kleinkind verwacht wordt.

VOS Mieke, Gerstveld 11 8860 Lendelede - Tel. 051/43 45 36 (mieke.vos120@telenet.be)
Christiane Verhaeghe - Tel. 051/307135
Cecile Mestdagh (frans.malysse@skynet.be)
Monique Dumortier (deprezdumortier@skynet.be)